På svenska In English


Agat

Det här är en mycket stabil och balanserande kristall bildad av mikroskopiska kvartskristaller
lagrade i band. Agater är jordande stenar som skänker emotionell, fysisk och intellektuell balans.
De hjälper till att centralisera och stabilisera fysisk energi. Agat har kraft att harmonisera ying
och yangs positiva och negativa krafter som håller universum på sin plats. Det är en lindrande och
lugnande sten som verkar sakta men med en fantastisk styrka. De många lagren kan dra fram dold
information i ljuset. Psykologiskt underlättar agaten försiktigt en människas acceptans av sig själv.
Den bygger självförtroende. Känslomässigt hjälper agaten dig att komma över negativitet och bitterhet.
Den läker inre ilska, främjar kärlek och mod att börja om igen. Den är bra för alla sorters
känslomässiga trauman.

Agat, eld

Eldagatens energi är lugnande och ger trygghet. Den är starkt beskyddande särskilt mot människor som vill ont. Den bygger en sköld runt kroppen som skickar tillbaka skadan till sitt ursprung så att avsändaren förstår vilken skada han gör.
Eldagat eliminerar begär och destruktiva önskemål och kan vara till nytta vid behandling av drogmissbruk.
Andligt underlättar denna beskyddande sten avslappning så att kroppen mjuknar och får lättare att meditera. Den ger auran ny kraft.

Agat, moss

Stärker självtillit, trygghet, välmående, stabiliserar känslor, stärker hjärtat

Akvamarin

Akvamarin är en sten som ger mod. Den lugnar energier, minskar stress och stillar sinnet. Den harmonierar omgivningen och skyddar mot föroreningar. Den kan bryta gamla, självdestruktiva vanor. Akvamarin lugnar sinnet och avlägsnar ovidkommande tankar. Den frigör blockerad kommunikation och främjar förmåga att ge uttryck för sin själ. Den mildrar rädsla. På ett andligt plan skärper akvamarin intuitionen och öppnar för klärvoajans. Akvamarin är en underbar sten för meditation.

Amazonit

Amazonit är en oerhört lugnande sten. Den sägs ge bäraren styrka att gå sin egna väg och själv ta ansvar för sitt liv. Den är stödjande vid all slags förändring.
Amazonit lugnar hjärnan och nervsystemet. Balanserar och optimerar din hälsa. På ett emotionellt plan dämpar amazonit trauman och mildrar oro och rädsla. Amazonit helar och öppnar både hjärt- och halschakrat för att utöka en kärleksfull kommunikation. Den öppnar även det tredje ögat och intuitionen.

 
Ametist
 
Renande, lugnande, dämpar stress, klarhet, hjälper till att fatta rätt beslut, meditationssten, bra mot huvudvärk

Angelit

Precis som namnet antyder underlättar angelit medveten kontakt med änglasfären. Den förstärker telepatisk kommunikation och möjliggör astralprojektion samtidigt som man behåller kontakten med den vardagliga verkligheten. Angelit är en stark sten för healers eftersom den fördjupar samstämmigheten och förhöjer perceptionen.

Angel Aura quarts

Hjälper dig att kanalisera högre visdom, minnas tidigare liv, främja en högre och djupare meditation. Den ger dig beskydd, och tar bort begränsningar som annars skulle hindra din andliga utveckling. Angel aura är starkt helande och ökar kontakten med dina skyddsänglar.

Aventurin

Aventurin är lugnande och balanserande vid emotionell upprördhet. Den kan hjälpa oss att slappna av och uppleva vårt liv genom ett öppnare och fridfullare sinne. Den är en typisk healingsten och kan ta fram minnen och gammal smärta. Detta för att vi ska kunna transformera dem i kärlek, förlåta och utvecklas genom våra erfarenheter till medvetna och närvarande människor.

Aqua aura

Befriar dig från begränsningar och skapar utrymme för något nytt. Denna kristall helar, renar och lugnar auran, upplöser all stress och läker "hål". Därefter aktiverar den kroppens chakran, framför allt halschakrat som den uppmuntrar till kommunikation från hjärtat. Aqua aura lösgör negativitet ur det subtila energikropparna och från de samband den andliga kroppen skapat till universella energier. Det är en mycket beskyddande sten. Den skänker djup frid under meditation. När aqua auran används tillsammans med andra kristaller förstärker den deras egenskaper vid healing. Den stärker immunförsvaret och tymus
 
Bergkristall
 
Bergkristall är en ren, klar och energigivande sten. Den hjälper dig att fokusera din medvetenhet och transformera negativitet som hindrar dig i ditt liv. Den förstärker din energi och kan användas för healing, meditation eller personlig och andlig utveckling genom terapi. Det sägs att bergkristallen kan transformera, förstärka, fokusera och balansera energi. Den kan användas för att öppna kronchakrat och skapa en direkt kontakt med det högre jaget och andevärlden.

Celestin / Celestit

Är genomsyrad av gudomliga energier. Den skänker oändlig andlig frid och sätter dig i kontakt med änglasfärerna. Den snabbstartar andlig utveckling och driver dig mot upplysning. Det är en utmärkt sten för att stimulera klärvoajans. Denna vackra kristall stärker hjärtats renhet och för tur med sig. Den helar auran. Mentalt lugnande, skärper sinnet och löser upp bekymmer.
 
Citrin
 
Ger överblick och klar tankegång, främjar vår förmåga att vara konstanta och realistiska, sätter oss i kontakt med vår inre styrka och ro, lättare att släppa taget och komma vidare, till egen och andras nytta, bra för solar plexus, skänker glädje ! Speciellt bra ihop med ametist.

Fluorit

Fluorit används för att behandla huvudvärk och migrän. Fluorit sägs hjälpa att rensa hjärnan och höja den mentala kapaciteten samt förmågan att koncentrera sig. Den har också ord om sig att kunna hjälpa sin bärare att se sanningen bakom en illusion. Det är en kraftfullt skyddande sten, speciellt på psykisk nivå. Den hjälper dig att inte bli påverkad av manipulation utifrån utan håller din integritet stark. Fluorit renar och stabiliserar din aura tar bort negativa energier och alla sorters stress som du kan ha i din kropp eller ditt sinne. Fluorit är en mångfacetterad sten med många bra egenskaper.
 
Granat
 
Symboliserar lidelse, lojalitet, mystik och det som är dolt för våra fysiska sinnen, visar oss gott och ont, ljus och mörker, stimulerar vilja uthållighet och stabilitet.

Hematit

Är särskilt effektiv på att grunda och skydda. Den harmoniserar sinne, kropp och själ. Det är en sten med starkt yangelement och den balanserar meridianerna. Den löser upp negativitet och hindrar negativa energier från att tränga in i auran. Den återger kroppen dess frid och harmoni. Hematit påstås vara till nytta i juridiska situationer. Den är psykologiskt stark och stöder blyga kvinnor. Stärker självkänsla, överlevnadsinstinkt, viljestyrka och pålitlighet, samtidigt som den ger självförtroende. Den motverkar överätning, rökning och alla former av överdrifter. Hematit hjälper dig att komma till rätta med misstag och acceptera dem som nyttiga erfarenheter snarare än katastrofer.

Hemimorfit

Hemimorfit centrerar dig, och är mentalt upplyftande. Den stärker självkänslan och balanserar manlig-kvinnlig energi inombords.
Den används mycket för andlig utveckling och även fysisk healing. Hemimorfit sägs ha en stark intoning på Kronchakrat och öppnar det
tredje ögat och halschakrat för andlig information från guider och änglar samt även utveckling andligt.
Den hjälper dig vid meditation, och när du inriktar dig på andligt växande.

Herkimerdiamant

Vitaliserar, aktiverar och stärker kreativitet. Det är en stark, inställningsbar kristall- framför allt de mindre klara stenarna. Den stimulerar översinnliga förmågor, som klärvoajans andlig vision och telepati, och förbinder dem med vägledning från högre dimensioner. Den gör det lättare att minnas drömmar och förstå dem. Den renar kroppens chakror och öppnar kanaler där andliga energier kan flöda. Den kan till att göra tidigare liv tillgänglig så att du känner igen blockeringar och motstånd mot andlig tillväxt. Herkimer underlättar sedan en försiktig frigörelse och omvandling och för fram själens verkliga syfte. Herkimer ställer in människor och förenar dem när de måste vara åtskilda: varje person bör ha en sten. Herkimerdiamant är en av dom starkaste kristallerna vad gäller att rensa bort elektromagnetiska föroreningar och radioaktivitet.

Hököga 

Är en mycket lugnande sten som löser upp stress. Hjälper personer med hetsigt temperament som har tendens till labilitet. Den anses bringa mycket tur och ge beskydd till sin bärare. Den hjälper dig att uppnå dina mål och främja tydliga intentioner. Hököga är en vägledande och verklighetsförankrande sten. Den gör det lättare för dig att komma underfund med vad du behöver jobba på i din självutveckling.

Jaspis

Jaspis är känd för att vara oerhört närande. Den ger stöd och näring vid tidpunkter då man känner sig stressad och den skänker lugn och helhet. Inom healing förenar den alla aspekter av ditt liv. Jaspis påminner människor om att hjälpa varandra. Jaspis samordnar samtliga chakran och kan användas i en chakra layout. Varje färg passar ett visst chakra. Den absorberar negativ energi samt renar och samordnar kroppens chakran och auran. Jaspis balanserar yin och yang. Den ger stöd vid nödvändiga konflikter. Den verkar vid långvarig sjukdom eller sjukhusvistelser och den vitaliserar kroppen. Jaspis stödjer andningsorgan och matsmältning, den balanserar kroppens mineralhalt.

Jordgubbskvarts

Symboliserar mildhet, ro, kärlek, vänlighet, integration, ljus och feminitet. Jordgubbskvarts framhäver det bästa och kärleksfulla hos dig och underlättar dina relationer i din närhet. Den gör det lättare för dig att föra in kärleken i ditt liv. Jordgubbskvarts har en positiv effekt på nervsystemet och gör att man finner lugn och ro. Den utstrålar en mycket mild och stark kärleksenergi. Den är en mästare på healing. Vill du stimulera ditt hjärtchakra är jordgubbskvarts en mycket bra sten.

Kalcedon, blå 

Absorberar negativ energi och stöter sedan bort den för att förhindra vidare överföring. Kalcedon skapar harmoni i sinne, kropp, känslor och själ. Den avlägsnar fientlighet och omvandlar melankoli i glädje. Psykologiskt mildrar kalcedon tvivel på dig själv och underlättar konstruktiva inre reflektioner. Den absorberar och stöter bort negativa tankar, känslor och otäcka drömmar. Kalcedon är en kraftfull renare, däribland öppna sår. Den ökar den fysiska energin. Den balanserar kropp, känslor, sinne och själ.
 
Karneol 

Jordar och förankrar dig i den nuvarande verkligheten. Det är en stabiliserande sten med hög energi. Den är utmärkt när man behöver vitaliseras, motiveras eller stimulera kreativiteten. Karneolen har förmåga att rena andra stenar. Den ger mod, främjar positiva livsval, löser upp apati och motiverar dig att nå framgång i affärslivet och på andra områden. Det här är en sten som hjälper dig att lita till dig skälv och din egen perceptionsförmåga. Emotionellt ger den ett starkt beskydd mitt avundsjuka, raseri och avståndstagande, ditt eget eller andras. Den mildrar vrede och förbjuder emotionell negativitet och ersätter den med kärlek till livet.

Korall

Korallen bär med sig kraften från havet, överlevnadskraft och lust. Den läker emotionella sår från obesvarad eller förnekad kärlek och den hjälper oss också med det emotionella i relationer då den förbinder det känslomässiga med det kroppsliga.

Krysokoll

Är en stilla och stödjande sten. Bra vid meditation och kommunikation. I hemmet drar den ut negativa energier av alla de slag. Bra för vacklande relationer och den stabiliserar och helar både hemmet och den personliga interaktionen. Krysokoll lugnar, renar och vitaliserar alla chakran och ställer in dem mot det gudomliga.

Kunzit 

Kunzit är en oerhört andlig sten med hög vibration. Den utstrålar frid och förbinder dig med universell kärlek. Förstärker kreativitet, uppmuntrar till ödmjukhet. Kunzit är en mycket beskyddande sten som verkar på både individ och omgivning. Den skyddar även auran. Den hjälper dig att uttrycka din sanna själs önskan.

Kyanit

Kyaniten är en kraftfull kristall som är utmärkt för meditation. En väldigt lugnande sten som är bra på att förstärka energier på en högre frekvens. Den hjälper dig att utveckla din intuition. Den här kristallen förenar dig med andeguider och skänker empati. Den hjälper dig att komma i kontakt med din andliga mognad så den är utmärkt för att framhäve din inneboende andlighet. Kyanit är en kristall som aldrig behöver renas då den inte innehåller någon negativitet. Den löser upp blockeringar, stress och vrede. Då den starkaste positionen är mellan naveln och hjärtat passar den bäst att bära runt halsen.

Labradorit
 
Är en oerhört mystisk och beskyddande sten. Den ökar medvetandet med universella energier. Den avvisar oönskade energier ur auran och förhindrar energiläckage. Labradorit lugnar ett överaktivt sinne, vitaliserar fantasin och för fram nya ideer. Labradorit är ett värdefullt sällskap vi förändring eftersom den ger styrka och uthållighet. HEALING labradorit motverkar störningar i ögon och hjärna, mildrar stress och reglerar ämnesomsättningen. Den verkar vid förkylningar, gikt och reumatism.

 
Lapis Lazuli
 
Öppnar det tredje ögat och balanserar halschakrat. Den avlägsnar snabbt stress och skänker en djup frid. Beskyddande sten. Den lär ut det talade ordets kraft. Den här stenen harmonierar på det fysiska, emotionella, mentala och andliga planen. Lapis Lazuli gör det lättare att ta kontroll över tillvaron. Den uppenbarar inre sanningar, uppmuntrar självmedvetande och gör det möjligt att ge uttryck för sitt jag utan att hålla igen eller kompromissa. Dämpar smärta, särskilt från migränhuvudvärk. Den bekämpar depression, stärker andningsorgan och nervsystem samt hals, struphuvud och sköldkörtel. 

Larimar

Utstrålar kärlek och fred och stöder lugn. Den ökar naturligt medvetandet och harmonierar kropp och själ med nya vibrationer. Andligt stärkande och hjälper dig att finna din rätta väg. Larimar underlättar kontakt med änglasfären. Den är en perfekt sten för alla som söker efter en själsfrände. Den gör det lättare att läka relationer i tidigare liv samt hjärttrauman.
 
Onyx
 
Onyx skänker styrka. Den ger stöd i svåra eller förvirrande omständigheter och under tider med enorm mental eller fysisk stress. Det är en sten som främjar kraftfullhet, ihärdighet och uthållighet. Den underlättar inlärning, skänker självförtroende och hjälper dig att känna dig väl till mods i omgivningen. Onyx påstås också även innehålla minnen av sådant som hänt bäraren. Den kan användas till psykometri och berätta historien för de som är tillräckligt känsliga för dess vibrationer.

Opal

Opal är en sten med mycket fin vibration. Den förstärker kosmiskt medvetande och mystiska visioner. Den drar till sig tankar och känslor, förstärker och skickar tillbaka dem till ursprungskällan. Opal är en beskyddande sten på så sätt att den, korrekt programmerad , gör dig osynlig eller obemärkt. En utmärkt sten när du behöver smyga eller vill känna dig säkrare på farliga platser. Mentalt för opal ljus och spontanitet med sig. Emotionellt har opal alltid förknippats med kärlek och passion. Det är en förförisk sten som förstärker emotionella tillstånd och befriar från hämningar. Den är känslomässigt stabiliserande. Den uppmuntrar till att sända ut positiva känslor. Opal förstärker livsviljan. Lindrar PMS och barnafödande
 
Rosenkvarts
 
Rosenkvarts är en sten som medför villkorslös kärlek och oändlig frid. Det är den viktigaste kristallen för hjärtat och hjärtchakrat. Den lär oss kärlekens verkliga kärna. Den renar och öppnar hjärtat på alla plan och skänker djup inre healing och kärlek till sig själv. Lugnande, stöttande och utmärkt att använda vid trauman eller kriser. Rosenkvarts drar försiktigt ut negativ energi och ersätter den med kärleksfulla vibrationer.

Sodalit

Sodalit är en utmärkt sten för sinnet. Den löser upp mental förvirring. Psykologiskt skänker den här stenen emotionell balans och lugnar panikattacker. Den stärker självaktning, acceptans av det egna jaget och självtillit. Den hjälper människor som är känsliga för sjuka hus syndrom eller elektromagnetisk smog. Sodalit rensar bort elektromagnetiska föroreningar och kan placeras på datorer för att motverka utsläppen.

Solsten

Solsten är en glädjebringande och ljusinspirerande sten. Den skänker livsglädje och gott humör. Den förhöjer även intuitionen. Renar samtliga chakran och släpper in ljus och energi. Det här är en sten som låter din riktiga kärna inuti dig själv komma fram. Den är förknippad med tur. Solsten är extremt bra för att avlägsna dåliga energier från andra människor oavsett om det sitter i kroppens chakran eller i auran.

Super Seven

Super Seven eller Melody’s stone som den även kallas sägs innehålla en kombination av alla energier från ametist, bergkristall, rökkvarts, cacoxenit, rutilerad kvarts, goetit och lepidocrocit, därav namnet ”Super Seven”.
Den används för att förstärka parapsykiska egenskaper som t.ex. telepati och klärvoajans samt för att utveckla intuition och instinkt.
Den sägs även ha en lugnande inverkan på hyperaktivitet och ADHD.
Det är en sten som både hjälper oss att stå med båda fötterna stadigt i jorden samtidigt som den förbinder oss med de andliga världarna. Det sägs också att det är en sten för ”Universal Humanity”, Universell Mänsklighet, som främjar broderskap, systerskap och medvetandegör banden mellan oss människor. Super 7 består av 7 olika mineral som alla öppnar upp flöden inom oss för att vara grundade i kroppen samtidigt som vi är öppna för det högre inom oss. Chakra: alla.


Sötvattenspärlor

Sötvattenspärlor anses ge kärlek, pengar, beskydd och tur.
 
Turkos
 
Turkos är en synnerligen effektiv healer, som skänker anden tröst och kroppen välmående. Det är en beskyddande sten som använts som amulett sedan tidernas begynnelse. Turkos är en renande sten. Den upplöser negativ energi, rensar bort elektromagnetisk smog och skyddar mot föroreningar i miljön. Psykologiskt är turkos en stärkande sten. Mentalt skänker turkos inre lugn. Fysiskt är turkos en utmärkt sten vid utmattning, depression och panikattacker.

 
Turmalin
 
Rengör, renar och omvandlar tät energi till en lättare vibration. Den jordar andlig energi, renar och balanserar samtliga chakran och bildar en skyddande sköld runt kroppen. Psykologiskt underlättar turmalin förståelse av det egna jaget och av andra. Den bannlyser alla känslor av att vara offer och drar till sig inspiration, medkänsla, tolerans och välstånd.

Unakit

Unakit är en sten som förmedlar vision. Den balanserar känslor och andlighet. Den är jordande och är mycket bra vid behovet av lugn och mild energi. Den är till hjälp vid healing av tidigare liv och när man vill gå tillbaka till källan av ett problem och lösa det. Unakiten har även förmågan att häva effekterna av elektromagnetiska föroreningar från teve-apparater.